Darmowa wysyłka od 200zł 📦

Psylocybina na traumy dziecięce - czy może pomóc?

Leczenie traumy psylocybiną – badania i skuteczność

Trauma dziecięca odnosi się do szkodliwych wydarzeń lub okoliczności, które mają miejsce w życiu dziecka przed ukończeniem 18. roku życia. Może to obejmować przemoc fizyczną lub emocjonalną, zaniedbanie, świadkowanie przemocy domowej, ubóstwo, brak podstawowej opieki czy problemy zdrowotne w rodzinie. Trauma może mieć długoterminowe skutki dla rozwoju emocjonalnego, fizycznego i psychicznego dziecka, prowadząc do problemów w dorosłym życiu, takich jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, a także problemy z prawem.

Statystyki dotyczące traumy dziecięcej w Polsce mogą być zaskakujące. Według różnych badań, znaczący odsetek dzieci w Polsce doświadcza traum w różnych formach. Na przykład, dane opublikowane przez Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zdrowotnej wskazują, że w roku 2019 około 10% dzieci w wieku szkolnym doświadczyło przemocy fizycznej, podczas gdy większy odsetek był świadkiem przemocy w domu. Istnieje też znaczący problem z zaniedbaniem dzieci, choć dokładne dane są trudniejsze do uzyskania z powodu braku zgłoszeń i niskiego poziomu świadomości społecznej na ten temat.

Tradycyjne metody leczenia traumy dziecięcej obejmują różne formy terapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia oparta na mentalizacji, terapia rodzinna, oraz terapia oparta na grze. Celem tych terapii jest pomoc dzieciom w zrozumieniu i przetworzeniu swoich doświadczeń traumy, rozwijanie umiejętności radzenia sobie oraz lepsze zrozumienie i wyrażanie swoich emocji. Leczenie farmakologiczne może być także stosowane w przypadku poważnych skutków traumy, takich jak zaburzenia lękowe lub depresja. Dodatkowo, wsparcie społeczne i edukacyjne, w tym pomoc w nawiązywaniu zdrowych relacji i osiąganiu sukcesów akademickich, może również być kluczowe dla procesu leczenia traumy dziecięcej.

Co to jest psylocybina?

Psylocybina - czym jest i jak działa na traumy dziecięce? Kompendium wiedzy

Psylocybina to naturalnie występujący związek psychoaktywny znajdujący się w niektórych gatunkach grzybów psylocybinowych, znanych potocznie jako “grzyby halucynogenne“. Związek ten został po raz pierwszy wyizolowany w 1957 roku przez szwajcarskiego chemika Alberta Hofmanna, który jest również znany z odkrycia LSD. Hofmann zidentyfikował psylocybinę po zbadaniu gatunku grzybów Psilocybe mexicana, który był używany w rytuałach religijnych przez rdzenne społeczności w Meksyku i Ameryce Środkowej od setek lat.

Psylocybina zyskuje coraz większą uwagę w medycynie ze względu na jej potencjalne korzyści terapeutyczne, zwłaszcza w leczeniu zaburzeń psychicznych. Badania wykazały, że psylocybina może być skuteczna w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, PTSD (zespołu stresu pourazowego) oraz uzależnień, takich jak alkoholizm czy uzależnienie od nikotyny. Wiele z tych badań jest jednak wstępnych, a pełne zrozumienie potencjału terapeutycznego psylocybiny wymaga dalszych badań. Psylocybina jest również badana jako potencjalna terapia dla osób z ciężkimi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz jako środek wspomagający terapię psychoanalityczną.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, psylocybina jest klasyfikowana jako substancja psychotropowa i jej posiadanie, sprzedaż lub produkcja są nielegalne. Niemniej jednak, na świecie obserwujemy zmieniający się krajobraz prawny w odniesieniu do psylocybiny i innych substancji psychodelicznych. Na przykład, w niektórych stanach USA, takich jak Oregon i miastach, takich jak Denver, zdelegalizowano lub zdekryminalizowano psylocybinę. Również w innych krajach, takich jak Kanada, Australia i niektórych krajach europejskich, trwają dyskusje na temat zrewidowania statusu prawnego psylocybiny w kontekście medycznym. Ostateczny status prawny psylocybiny w różnych jurysdykcjach może być skomplikowany i podlega ciągłym zmianom, więc zawsze warto zasięgnąć lokalnych przepisów prawnych, aby uzyskać najnowsze informacje.

Psylocybina a traumy dziecięce

Badania naukowe nad zastosowaniem psylocybiny w leczeniu traum

Niedawne badanie dotyczące terapeutycznych efektów psylocybiny sugeruje, że stosowanie tego psychodelicznego leku może pomóc złagodzić niepokój psychiczny u osób, które doświadczyły niekorzystnych zdarzeń w dzieciństwie. Badacze stwierdzili, że psylocybina wydaje się oferować „szczególnie silne korzyści dla osób z poważniejszymi trudnościami w dzieciństwie”. Badanie przeprowadzono w Kanadzie, obejmowało 1249 osób w wieku 16 lat i starszych, które wypełniły kwestionariusz oceniający doświadczenia związane z traumą dziecięcą. Uczestnicy byli również pytani o stosowanie psylocybiny, w tym kiedy ostatnio używali substancji, jak często jej używali i jak silne były dawki.

Znaleziono, że wpływ niekorzystnych doświadczeń dziecięcych na niepokój psychiczny był niższy wśród osób, które używały psylocybiny, w porównaniu do tych, którzy jej nie używali, sugerując potencjalne korzyści z psylocybiny w leczeniu psychicznych konsekwencji niekorzystnych doświadczeń dziecięcych. Niemal połowa respondentów (49,9%) stwierdziła, że często lub zawsze używała psylocybiny w celu poradzenia sobie z problemami zdrowia psychicznego lub emocjonalnymi, podczas gdy 32,2% stwierdziło, że czasami używało psylocybiny w tym celu.

Badanie to zbiega się z innymi publikowanymi badaniami, takimi jak analiza ponad 213 000 dorosłych w USA, która wykazała, że stosowanie psylocybiny w ciągu życia wiązało się z niższym prawdopodobieństwem wystąpienia głównego epizodu depresyjnego w ciągu ostatniego roku.

Opinie ekspertów na temat wykorzystania psylocybiny

Opinie ekspertów na temat wykorzystania psylocybiny w kontekście traum dziecięcych są zbieżne z wynikami badań. Zauważają oni potencjał terapeutyczny psylocybiny, zwłaszcza w kontekście wsparcia osób, które przeżyły trudności w dzieciństwie, z szczególnymi korzyściami dla osób z poważniejszymi trudnościami. Autorzy badania zwracają również uwagę, że badania nad możliwością stosowania psylocybiny wykazały, że ma ona dobry profil bezpieczeństwa i niski potencjał uzależnienia, szczególnie przy niskich dawkach, nawet wśród osób z złożonymi potrzebami psychiatrycznymi.

Jednakże, podkreślają również, że stosowanie psylocybiny poza opieką dostawcy może prowadzić do negatywnych doświadczeń, takich jak epizody psychotyczne lub złe podróże, charakteryzujące się lękiem lub paranoją.

Wśród osób, które nie używały psylocybiny w ciągu ostatnich 12 miesięcy, najczęściej podawanymi powodami były: niepewność, skąd zdobyć psylocybinę (41,5%), obawa przed konsekwencjami prawnymi związanymi z jej spożyciem (82,9%) oraz obawa przed złym doświadczeniem lub negatywnym doświadczeniem podczas używania (48,1%).

Wnioski te są zgodne z rosnącym zainteresowaniem badaniami nad psylocybiną i innymi enteogenami w leczeniu różnych schorzeń psychicznych. Na przykład, niedawne badania opublikowane przez American Medical Association wykazały, że osoby z poważną depresją doświadczyły „znaczącego trwałego zmniejszenia” objawów po jednorazowej dawce psylocybiny. Inne badania wykazały również korzyści z leczenia MDMA u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego PTSD.

Mechanizm działania psylocybiny

Psylocybina jest prolekiem, co oznacza, że po spożyciu jest przekształcana w organizmie w psychoaktywną psylocynę. Psylocyna oddziałuje na receptory serotoninowe (szczególnie 5-HT2A) w mózgu, prowadząc do zmian w normalnym funkcjonowaniu neurotransmiterów i sieci neuronalnych. W wyniku tej interakcji, psylocybina wywołuje psychodeliczne efekty, takie jak zmienione postrzeganie czasu i przestrzeni, intensywne doświadczenia wizualne i emocjonalne, oraz poczucie głębokiej łączności z otoczeniem.

Ponadto, badania obrazowe mózgu pokazują, że psylocybina zwiększa komunikację między różnymi regionami mózgu, które normalnie nie są ze sobą silnie powiązane, a jednocześnie zmniejsza aktywność w domyślnym systemie sieci mózgu (DMN), który jest związany z myśleniem o sobie i przeszłości lub przyszłości. Zmniejszenie aktywności DMN może być związane z doświadczeniem „rozpuszczenia ego”, które często towarzyszy psychodelicznym podróżom.

Jak psylocybina może pomagać w przetwarzaniu traum

Zmiany w aktywności neuronalnej i komunikacji między obszarami mózgu wywołane przez psylocybinę mogą stworzyć stan umysłu, który jest bardziej otwarty na terapeutyczne interwencje. W tym stanie, jednostki mogą być w stanie głębiej zrozumieć i przetworzyć traumatyczne doświadczenia z przeszłości w sposób, który normalnie byłby trudny lub niemożliwy.

Psylocybina może również wspierać terapeutyczne procesy, umożliwiając ludziom doświadczenie emocji związanych z traumą w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Poprzez konfrontację z traumatycznymi doświadczeniami i emocjami w terapeutycznym kontekście, osoby te mogą zacząć pracować nad rozwiązaniem swoich traum i rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie.

Dodatkowo, badania sugerują, że psylocybina może pomóc w redukcji objawów związanych z traumą, takich jak lęk czy depresja, co może być kluczowe dla długoterminowej poprawy jakości życia osób doświadczających traum. Ponadto, efekt „rozpuszczenia ego” oraz przeżycia transcendentalne lub duchowe, które mogą towarzyszyć sesjom z psylocybiną, mogą również pomóc jednostkom w uzyskaniu nowej perspektywy na swoje doświadczenia i wzmocnienie ich poczucia znaczenia i celu w życiu.

Sesje terapeutyczne z użyciem psylocybiny

Jak wygląda sesja terapeutyczna z użyciem psylocybiny?

Sesja terapeutyczna z użyciem psylocybiny zazwyczaj rozpoczyna się od kilku spotkań przygotowawczych z terapeutą, podczas których omawiane są cele terapeutyczne, obawy oraz oczekiwania. Terapeuta informuje również pacjenta o tym, czego można się spodziewać podczas sesji z psylocybiną.

W dniu sesji, pacjent przyjmuje dawkę psylocybiny pod nadzorem terapeuty lub zespołu terapeutycznego w bezpiecznym i komfortowym środowisku. Sala, w której odbywa się sesja, jest zwykle przygotowana tak, aby pacjent czuł się komfortowo, z miękkim oświetleniem i wygodnymi meblami. Często odtwarzana jest spokojna muzyka. Pacjent może leżeć na kanapie lub materacu, a dostępne są też maski na oczy oraz słuchawki, jeśli pacjent chce skoncentrować się na wewnętrznym doświadczeniu.

Pod wpływem psylocybiny pacjent może doświadczyć różnych wrażeń, w tym zmienionych stanów świadomości, wizualizacji i głębokich emocji. Terapeuci są obecni przez cały czas, aby zapewnić wsparcie i prowadzić pacjenta przez doświadczenie, pomagając w przetwarzaniu emocji i doświadczeń, które mogą się pojawić.

Po sesji terapeutycznej następują sesje integracyjne, podczas których pacjent i terapeuta omawiają doświadczenia z sesji z psylocybiną i pracują nad integracją tych doświadczeń w życie pacjenta.

Bezpieczeństwo podczas sesji

Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas sesji terapeutycznych z użyciem psylocybiny. Dlatego ważne jest, aby sesje były prowadzone przez doświadczonych terapeutów w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku. Przed rozpoczęciem terapii psychodelicznej przeprowadza się staranną ocenę stanu zdrowia pacjenta, aby zidentyfikować ewentualne przeciwwskazania lub ryzyka. Podczas sesji terapeutycznej terapeuci monitorują stan fizyczny i emocjonalny pacjenta, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i komfort.

Istnieją pewne ryzyka związane z używaniem psylocybiny, w tym możliwość przeżycia nieprzyjemnych lub trudnych emocjonalnie doświadczeń (tzw. złych podróży), które mogą być wywołane przez lek. Jednak w kontrolowanym, terapeutycznym środowisku, te ryzyka można zminimalizować, a negatywne doświadczenia mogą być przetworzone w sposób terapeutyczny.

Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z terapią psylocybiną, oraz aby byli odpowiednio przygotowani i wspierani przez cały proces terapeutyczny.

Podsumowanie

Potencjał psylocybiny w leczeniu traum dziecięcych Badania naukowe oraz doświadczenia kliniczne sugerują, że psylocybina może mieć znaczący potencjał terapeutyczny w leczeniu traum dziecięcych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom psychoaktywnym, psylocybina może pomagać pacjentom w głębokim przetwarzaniu i rozumieniu swoich traumatycznych doświadczeń, umożliwiając im konfrontację z trudnymi emocjami w bezpiecznym i wspierającym środowisku terapeutycznym. Zmniejszenie objawów lęku i depresji, jak również poprawa jakości życia, są możliwe korzyści, które można osiągnąć dzięki terapii psylocybiną. Jednakże, pełne zrozumienie i akceptacja potencjału terapeutycznego psylocybiny w leczeniu traum dziecięcych wymaga dalszych badań, w tym badań klinicznych prowadzonych w kontrolowanych warunkach.

Psylocybina, jak i inne substancje psychodeliczne, stanowią ekscytujący i obiecujący obszar badań w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Zachęcamy do dalszego eksplorowania tematu, czytania badań naukowych i śledzenia najnowszych rozwojów w tej dziedzinie. Przyszłe badania, w tym badania kliniczne i badania mechanizmu działania psylocybiny, mogą przyczynić się do rozwoju nowych i skuteczniejszych metod leczenia traum dziecięcych. Ponadto, edukacja na temat psylocybiny, jej potencjalnych korzyści i ryzyk, jest kluczowa dla zwiększenia świadomości i zrozumienia tej unikatowej substancji i jej możliwości terapeutycznych w kontekście leczenia traum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Darmowa wysyłka

Dla wszystkich zamówień powyżej 200zł

Szybka dostawa

Szybka dostawa do Paczkomatów 24/7 i kurierem

Sprawdzone produkty

Skuteczne i automatyczne growkity Psilocybe Cubensis

100% Bezpieczne płatności

Blik / ApplePay / Google Pay / MasterCard / Visa