Darmowa wysyłka od 200zł 📦

Surrealistyczna ilustracja magicznego lasu grzybów z żywymi kolorami i abstrakcyjnymi wzorami, pokazująca jak działa psylocybina i psylocyna, bez postaci ludzkich, idealna jako nagłówek artykułu

Psylocyna – czym jest i jak działa?

Grzyby halucynogenne, od wieków obecne w różnych kulturach i tradycjach, do dziś budzą zainteresowanie zarówno w kontekście ich zastosowań rytualnych, jak i potencjalnych właściwości terapeutycznych. Te niezwykłe organizmy, często określane mianem “magicznych grzybów“, stały się przedmiotem intensywnych badań naukowych, szczególnie ze względu na ich wyjątkowe składniki aktywne – psylocynę i psylocybinę.

Psylocyna, będąca głównym tematem niniejszego artykułu, to związek chemiczny, który odpowiada za wyjątkowe efekty psychoaktywne wywoływane przez te grzyby. Znana ze swojej zdolności do wpływania na percepcję, świadomość i emocje, psylocyna odgrywa kluczową rolę w działaniu grzybów halucynogennych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej fascynującej substancji, badając jej właściwości, mechanizm działania oraz potencjalne zastosowania, zarówno w kontekście medycznym, jak i w szerszym społecznym dyskursie dotyczącym substancji psychoaktywnych.

Czym jest Psylocyna?

Psylocyna (4-hydroksy-N,N-dimetylotryptamina) to organiczny związek chemiczny z rodziny tryptamin, blisko spokrewniony strukturalnie z serotoniną, neuroprzekaźnikiem istotnym dla regulacji nastroju, snu i percepcji. Wyróżnia się swoją strukturą molekularną, która pozwala jej na interakcję z receptorami serotoniny w mózgu, wywołując efekty psychoaktywne. Charakteryzuje się również szybkim działaniem i krótkim czasem półtrwania w organizmie.

Psylocyna została po raz pierwszy zsyntetyzowana i zidentyfikowana w połowie XX wieku przez szwajcarskiego chemika Alberta Hofmanna, znanego również z syntetyzowania LSD. Początkowo badania nad psylocyną i jej pochodną, psylocybiną, koncentrowały się na ich potencjalnym zastosowaniu w psychoterapii i badaniach nad świadomością. Jednak w latach 60. i 70. regulacje prawne znacznie ograniczyły możliwość badań nad tymi substancjami. Ostatnie dekady przynoszą odnowienie zainteresowania naukowego psylocyną, głównie ze względu na jej potencjalne zastosowania terapeutyczne.

Psylocyna i psylocybina są ściśle powiązane, obie występują naturalnie w tzw. “magicznych grzybach”. Główną różnicą jest to, że psylocyna jest substancją psychoaktywną, podczas gdy psylocybina jest jej nieaktywnym prekursorem, który dopiero w naszym organizmie przekształca się w psylocynę. Psylocybina jest stabilniejsza i łatwiejsza do przechowywania, dlatego często jest używana w badaniach klinicznych. Psylocyna, będąc bezpośrednio aktywną substancją, szybciej oddziałuje na mózg po spożyciu, co ma znaczenie w kontekście jej efektów psychoaktywnych i terapeutycznych.

Dodatkowo, warto wspomnieć o metodzie konsumpcji grzybów psylocybinowych znanej jako “lemon tek”. Ta metoda polega na maceracji grzybów w soku cytrynowym, co przyspiesza konwersję psylocybiny do psylocyny już przed spożyciem. Dzięki temu, gdy grzyby zostają zjedzone, zawarta w nich psylocyna jest już gotowa do działania, co skraca czas potrzebny na poczucie efektów psychoaktywnych.

Zobacz też: Przepis na lemon tek

Jak Działa Psylocyna?

Psylocyna wywiera swój wpływ na mózg głównie przez interakcję z receptorami serotoniny, szczególnie z receptorem 5-HT2A. Serotonina, często określana jako “neuroprzekaźnik szczęścia”, odgrywa kluczową rolę w regulacji nastroju, apetytu i snu. Kiedy psylocyna wiąże się z tymi receptorami, powoduje zmiany w przetwarzaniu informacji w mózgu, co skutkuje zmianami w percepcji, myśleniu i nastroju. Efekty te mogą obejmować wizualne i słuchowe halucynacje, głębokie przeżycia emocjonalne oraz zmiany w poczuciu czasu i przestrzeni.

Psylocyna, choć ma podobne efekty do innych substancji psychoaktywnych, takich jak LSD czy meskalina, różni się od nich pod kilkoma względami. Po pierwsze, czas działania psylocyny jest zazwyczaj krótszy niż w przypadku LSD. Po drugie, psylocyna często prowadzi do głębszych doświadczeń emocjonalnych i introspektywnych, podczas gdy inne substancje mogą być bardziej skoncentrowane na wizualnych halucynacjach. Ponadto, w przeciwieństwie do niektórych syntetycznych substancji psychoaktywnych, psylocyna jest naturalnie występującym związkiem, co może mieć wpływ na jej percepcję przez użytkowników i badaczy.

Efekty Psychoaktywne

Psylocyna wywołuje szeroką gamę efektów psychoaktywnych, które mogą się znacząco różnić w zależności od dawki, indywidualnej wrażliwości użytkownika, a także otoczenia, w którym substancja jest przyjmowana. Do najczęściej opisywanych efektów należą zmiany w percepcji wzrokowej i słuchowej, takie jak zniekształcenie kształtów, żywsze kolory, czy postrzeganie wzorców wizualnych. Użytkownicy często doświadczają też zmian w postrzeganiu czasu i przestrzeni, gdzie czas może wydawać się zwolniony, a odległości rozciągnięte lub skompresowane.

Poza efektami wzrokowymi, psylocyna ma głęboki wpływ na sferę emocjonalną i świadomość. Użytkownicy często relacjonują doświadczenia, które opisują jako głęboko introspektywne, duchowe lub przynoszące wgląd w ich osobiste życie i relacje. Emocje mogą być intensywnie odczuwane, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Niektórzy użytkownicy opisują doświadczenia zjednoczenia z otoczeniem, poczucie wspólnoty z naturą lub przeżycia mistyczne. Ważne jest, aby podkreślić, że efekty psylocyny mogą być nieprzewidywalne, a doświadczenia mogą się różnić przy każdym użyciu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy wyższych dawkach, mogą pojawić się trudne emocjonalnie lub nawet niepokojące doświadczenia, znane jako “bad trip“.

Zastosowania medyczne

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie potencjalnymi zastosowaniami psylocyny w psychiatrii i psychoterapii. Badania sugerują, że właściwości tej substancji mogą być wykorzystywane w terapii różnych zaburzeń psychicznych. Dzięki zdolności do głębokiej zmiany percepcji, świadomości i emocjonalności, psylocyna może pomóc pacjentom w uzyskaniu nowych perspektyw na swoje problemy, co jest szczególnie cenne w psychoterapii.

Badania nad skutecznością w leczeniu depresji, uzależnień, i PTSD

W szczególności obiecujące wydają się być badania nad wykorzystaniem psylocyny w leczeniu depresji, w tym opornej na leczenie. Wstępne wyniki wskazują na potencjał substancji w indukowaniu trwałych zmian w nastroju i postrzeganiu, co może być kluczowe w przełamywaniu cyklu depresyjnego. Podobnie, badania nad wykorzystaniem psylocybiny w leczeniu uzależnień (np. tytoniu, alkoholu) pokazują obiecujące rezultaty, zwłaszcza w kontekście zmiany zachowań i redukcji pragnień. Ponadto, istnieje rosnące zainteresowanie wykorzystaniem psylocyny w terapii PTSD (zespół stresu pourazowego), gdzie może ona pomagać w przetwarzaniu traumatycznych wspomnień i emocji.

Jednakże, należy podkreślić, że badania te są na wczesnym etapie i wymagają dalszych, szczegółowych analiz. Ważne jest także, aby terapia z wykorzystaniem psylocyny była prowadzona pod ścisłym nadzorem medycznym, ze względu na potencjalne ryzyka związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

Aspekty prawne i kontrowersje

Status prawny psylocyny znacznie różni się w zależności od kraju. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, psylocyna wraz z psylocybiną jest substancją kontrolowaną, co oznacza, że jej posiadanie, produkcja, sprzedaż czy udzielanie są nielegalne i mogą podlegać karom prawnym. Ta klasyfikacja jest zgodna z konwencjami międzynarodowymi, takimi jak Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku. W innych krajach, takich jak Holandia, status prawny jest nieco bardziej złożony, gdzie na przykład sprzedaż “trufli” zawierających psylocybinę jest legalna, podczas gdy grzyby zawierające tę samą substancję są zakazane.

Wokół statusu prawnego psylocyny toczy się szeroka dyskusja, szczególnie w świetle rosnących dowodów na jej potencjalne korzyści terapeutyczne. Argumenty za dekryminalizacją lub legalizacją często opierają się na twierdzeniach, że regulacje te mogą ograniczać badania naukowe nad potencjalnymi zastosowaniami medycznymi oraz sprawiedliwy dostęp do terapii. Ponadto, zwolennicy zmiany przepisów często wskazują na to, że surowe restrykcje nie zawsze skutecznie odstraszają od użycia, a mogą prowadzić do niepotrzebnych konsekwencji prawnych dla użytkowników. Z drugiej strony, przeciwnicy liberalizacji obawiają się potencjalnych ryzyk zdrowotnych i społecznych związanych z łatwiejszym dostępem do substancji psychoaktywnych.

Dyskusja ta jest dynamiczna i ciągle ewoluuje wraz z postępami w badaniach naukowych oraz zmieniającymi się społecznymi i politycznymi postawami wobec substancji psychoaktywnych.

Ryzyka i bezpieczeństwo

Chociaż psylocyna jest substancją znaną z wywoływania głębokich doświadczeń psychoaktywnych, wiąże się z nią także szereg potencjalnych ryzyk zdrowotnych i psychicznych. Do fizycznych skutków ubocznych zalicza się nudności, zawroty głowy, zwiększone tętno oraz zmiany ciśnienia krwi. Z perspektywy psychicznej, istotnym ryzykiem jest możliwość doświadczenia tzw. “bad tripu”, który może obejmować intensywne lęki, paranoję, a nawet przeżycia psychotyczne, szczególnie przy wyższych dawkach. Ponadto, osoby z historią zaburzeń psychicznych, szczególnie schizofrenii czy zaburzeń afektywnych, mogą doświadczyć pogorszenia swojego stanu po spożyciu psylocyny.

Porady dotyczące bezpiecznego stosowania

Z uwagi na te ryzyka, istotne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania, zwłaszcza jeśli chodzi o substancje psychoaktywne takie jak psylocyna:

 • Informowanie i edukacja: Zanim zdecydujesz się na użycie, upewnij się, że masz pełną wiedzę na temat efektów, ryzyk i prawnych aspektów związanych z psylocyną.
 • Odpowiedzialność i umiejętność radzenia sobie z efektami: Bądź świadomy własnych granic i stanu zdrowia psychicznego. Jeśli masz wątpliwości, lepiej zrezygnować z eksperymentowania.
 • Środowisko i opieka: Stosowanie w bezpiecznym, spokojnym środowisku i najlepiej w obecności zaufanej osoby, która może zapewnić wsparcie w przypadku trudnych doświadczeń.
 • Dawkowanie: Rozpoczynanie od małych dawek, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają doświadczenia z substancjami psychoaktywnymi.
 • Unikanie mieszania substancji: Unikaj mieszania psylocyny z alkoholem, lekami i innymi substancjami psychoaktywnymi.

Należy pamiętać, że te wskazówki nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa i zawsze istnieje ryzyko nieprzewidzianych reakcji, zwłaszcza w kontekście substancji psychoaktywnych.

Wnioski i podsumowanie

Podsumowując, psylocyna jest substancją psychoaktywną, która wywołuje znaczące efekty na percepcję, emocje i świadomość. Jest ona jednym z głównych składników aktywnych występujących w tzw. “magicznych grzybach” i ma bliskie powiązania ze swoim prekursorem, psylocybiną. Jej unikalny mechanizm działania na receptory serotoniny w mózgu stwarza potencjalne możliwości wykorzystania w psychoterapii, zwłaszcza w leczeniu depresji, uzależnień i PTSD.

Jednakże, należy również pamiętać o potencjalnych ryzykach zdrowotnych i psychicznych związanych z jej używaniem, a także o konieczności przestrzegania przepisów prawa dotyczących substancji psychoaktywnych. Aktualny status prawny psylocyny w Polsce i innych krajach, klasyfikujący ją jako substancję kontrolowaną, jest tematem trwających debat i dyskusji, zwłaszcza w kontekście rosnącego zainteresowania jej potencjalnymi zastosowaniami terapeutycznymi.

W przyszłości możemy spodziewać się dalszych badań naukowych, które dostarczą więcej informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania psylocyny w różnych kontekstach terapeutycznych. Rozwój tych badań może również prowadzić do zmian w obecnej polityce narkotykowej, szczególnie jeśli chodzi o dekryminalizację lub legalizację używania psylocyny w kontrolowanych, medycznych warunkach.

Ostatecznie, ważne jest, aby każda dyskusja na temat psylocyny i innych substancji psychoaktywnych była prowadzona z poszanowaniem dla nauki, zdrowia publicznego i indywidualnego dobrostanu, a także z uwzględnieniem złożoności społecznych i etycznych aspektów tych tematów.

Bibliografia

 1. Gambaro V, Roda G, Visconti GL, Arnoldi S, Casagni E, Dell’Acqua L, Farè F, Paladino E, Rusconi C, Arioli S, Mora D. “DNA-based taxonomic identification of basidiospores in hallucinogenic mushrooms cultivated in ‘grow-kits’ seized by the police: LC-UV quali-quantitative determination of psilocybin and psilocin.” J Pharm Biomed Anal. 2016 Jun 5;125:427-32.
 2. Kolaczynska KE, Liechti ME, Duthaler U. “Development and validation of an LC-MS/MS method for the bioanalysis of psilocybin’s main metabolites, psilocin and 4-hydroxyindole-3-acetic acid, in human plasma.” J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2021 Feb 1;1164:122486.
 3. Brown RT, Nicholas CR, Cozzi NV, Gassman MC, Cooper KM, Muller D, Thomas CD, Hetzel SJ, Henriquez KM, Ribaudo AS, Hutson PR. “Pharmacokinetics of Escalating Doses of Oral Psilocybin in Healthy Adults.” Clin Pharmacokinet. 2017 Dec;56(12):1543-1554.
 4. MacCallum, Lo, Pistawka, Deol. “Therapeutic use of psilocybin: Practical considerations for dosing and administration.” 2022.
 5. McIntyre R, et al. “Molecular Mechanisms of Psilocybin and Implications for the Treatment of Depression.” Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto.
 6. Honyiglo E, Franchi A, Cartiser N, Bottinelli C, Advenier AS, Bévalot F, Fanton L. “Unpredictable Behavior Under the Influence of ‘Magic Mushrooms’: A Case Report and Review of the Literature.” J Forensic Sci. 2019 Jul;64(4):1266-1270.
 7. Tanahashi S, Yamamura S, Nakagawa M, Motomura E, Okada M. “Effect of psilocin on extracellular dopamine and serotonin levels in the mesoaccumbens and mesocortical pathway in awake rats.” Neuropharmacology. 2012 Feb;62(2):765-74.
 8. Dinis-Oliveira RJ. “Metabolism of psilocybin and psilocin: clinical and forensic toxicological relevance.” Drug Metab Rev. 2017 Feb;49(1):84-91.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Darmowa wysyłka

Dla wszystkich zamówień powyżej 200zł

Szybka dostawa

Szybka dostawa do Paczkomatów 24/7 i kurierem

Sprawdzone produkty

Skuteczne i automatyczne growkity Psilocybe Cubensis

100% Bezpieczne płatności

Blik / ApplePay / Google Pay / MasterCard / Visa