Darmowa wysyłka od 200zł 📦

Skala Doświadczenia Psychodelicznego na różnych poziomach. Ilustruje ona spektrum doświadczeń psychodelicznych, od jedności i przeżyć mistycznych, poprzez zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni, aż po intensywne doświadczenia emocjonalne i wizualne, odzwierciedlając wielowymiarową naturę stanów psychodelicznych

Jak ocenić swój trip? Skala doświadczenia psychodelicznego

W ostatnich dekadach, naukowe zainteresowanie substancjami psychodelicznymi znacząco wzrosło, przynosząc nowe perspektywy na temat świadomości, zdrowia psychicznego, a także na potencjalne terapeutyczne zastosowania tych substancji. W tym kontekście, prace Waltera Pahnke i Williama Richardsa stały się kamieniem milowym w badaniach psychodelicznych, wprowadzając narzędzie, które pozwala na głębsze zrozumienie i kwantyfikację doświadczeń psychodelicznych – Skala Doświadczenia Psychodelicznego (PES). W tym artykule przybliżymy genezę, strukturę oraz znaczenie Skali PES, podkreślając jej wpływ na rozwój badań nad psychodelikami oraz terapią psychodeliczną.

Historia i rozwój skali PES

Historia Skali Doświadczenia Psychodelicznego sięga lat 60. XX wieku, kiedy to Walter Pahnke, będący wówczas doktorantem na Harvardzie, pod kierunkiem Timothy’ego Leary’ego, rozpoczął eksperymentalne badania nad wpływem LSD na doświadczenie mistyczne. To właśnie Pahnke, w ramach swojej słynnej “Mszy Good Friday”, po raz pierwszy zastosował prototyp skali, mającej na celu mierzenie głębi i rodzaju doświadczeń psychodelicznych. Współpraca z Williamem Richardsem, ekspertem z dziedziny psychologii religii, doprowadziła do dalszego rozwoju i udoskonalenia narzędzia, co ostatecznie zaowocowało powstaniem Skali Doświadczenia Psychodelicznego, której składniki poznasz w dalszej części artykułu.

Skala PES została zaprojektowana tak, aby kwantyfikować i klasyfikować różnorodne aspekty doświadczeń psychodelicznych, począwszy od wizji sensorycznych, poprzez zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni, aż do głębokich, mistycznych lub duchowych przeżyć. Głównym celem skali było stworzenie obiektywnego narzędzia badawczego, które umożliwiłoby naukowcom porównywanie doświadczeń psychodelicznych między różnymi osobami oraz w różnych kontekstach.

Skala doświadczenia psychodelicznego – składniki

Skala Doświadczenia Psychodelicznego składa się z kilku kluczowych kategorii, które razem tworzą kompleksowy obraz doświadczenia psychodelicznego. Każda kategoria ocenia inne aspekty doświadczenia, takie jak:

 • Jedność: poczucie połączenia z wszystkim, co istnieje.
 • Przeżycia transcendentalne: doświadczenia wykraczające poza zwykłe postrzeganie rzeczywistości.
 • Czas i przestrzeń: zmienione postrzeganie czasu i przestrzeni.
 • Głębia doświadczenia: intensywność i znaczenie przeżyć.
 • Pozytywne emocje: doświadczenia radości, miłości i pokoju.
 • Sensoryka: wzmożone lub zmienione doznania sensoryczne.
 • Wizje: wizualne doświadczenia, zarówno z otwartymi, jak i zamkniętymi oczami.

Każdy z tych elementów jest oceniany na podstawie odpowiedzi badanych, co pozwala na stworzenie szczegółowego profilu doświadczenia psychodelicznego. Skala ta nie tylko pomaga w naukowej analizie, ale także w terapeutycznym kontekście, umożliwiając terapeutom lepsze zrozumienie doświadczeń swoich pacjentów.

Jak ocenić swoje doświadczenie psychodeliczne?

Ocena własnego doświadczenia psychodelicznego za pomocą Skali Doświadczenia Psychodelicznego (PES) może być cennym narzędziem dla osób eksplorujących swoją psychikę przy użyciu psychodelików. Skala PES, opracowana w celu kwantyfikacji i klasyfikacji doświadczeń psychodelicznych, może pomóc w zrozumieniu i interpretacji własnych przeżyć. Oto, jak krok po kroku można dokonać takiej oceny:

1. Zapoznanie się ze skalą PES

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z poszczególnymi elementami skali PES. Skala zawiera różne kategorie, takie jak jedność, przeżycia transcendentalne, zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni, głębia doświadczenia, pozytywne emocje, sensoryka oraz wizje. Zrozumienie, co każda z tych kategorii oznacza, jest kluczowe do dokonania własnej oceny.

2. Przygotowanie

Przygotuj zeszyt lub dokument tekstowy, w którym będziesz mógł szczegółowo zanotować swoje doświadczenia. Najlepiej jest dokonać takiego zapisu jak najszybciej po zakończeniu sesji psychodelicznej, kiedy wspomnienia są jeszcze świeże.

3. Ocena poszczególnych kategorii

Ocena własnego doświadczenia psychodelicznego przy użyciu Skali Doświadczenia Psychodelicznego (PES) wymaga głębokiej introspekcji i uczciwości wobec siebie samego. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe wytyczne, jak ocenić poszczególne kategorie skali, co pomoże lepiej zrozumieć i ocenić swoje doświadczenie.

Jedność

 • Refleksja: Zastanów się, czy podczas doświadczenia czułeś się złączony z otoczeniem, ludźmi, naturą lub nawet wszechświatem. Czy poczułeś rozpuszczenie granic swojego ego, czując się jednością ze wszystkim, co istnieje?
 • Ocena: Określ stopień, w jakim to uczucie było obecne, od łagodnego poczucia związku do głębokiej jedności z otaczającym światem.

Przeżycia transcendentalne

 • Refleksja: Przypomnij sobie momenty, kiedy twoje doświadczenie wydawało się wykraczać poza granice zwykłego postrzegania rzeczywistości. Czy miałeś wrażenie dostępu do głębszych prawd o życiu lub istnieniu?
 • Ocena: Oceń głębię i znaczenie tych stanów, biorąc pod uwagę, jak zmieniły one twoje postrzeganie rzeczywistości.

Czas i przestrzeń

 • Refleksja: Rozważ, czy twoje postrzeganie czasu i przestrzeni uległo zmianie. Czy czas wydawał się zatrzymać, przyspieszyć, czy też przestrzeń zdawała się rozszerzać lub kurczyć?
 • Ocena: Określ, jak te zmiany wpłynęły na twoje doświadczenie, czy były one źródłem niepokoju, czy może objawieniem.

Głębia doświadczenia

 • Refleksja: Zastanów się nad intensywnością i znaczeniem twoich przeżyć. Czy doświadczyłeś momentów głębokiej introspekcji, duchowego przebudzenia lub przełomowych realizacji?
 • Ocena: Oceń, jak te momenty wpłynęły na twoje życie i postrzeganie świata.

Pozytywne emocje

 • Refleksja: Przywołaj uczucia radości, miłości i pokoju, które mogłeś doświadczyć. Czy te emocje były przejściowe, czy też miały trwały wpływ na twoje samopoczucie?
 • Ocena: Ocen, jak silne i znaczące były te uczucia w kontekście całego doświadczenia.

Sensoryka

 • Refleksja: Skup się na zmianach w percepcji sensorycznej. Czy doznania wzrokowe, słuchowe, dotykowe były inaczej odbierane? Czy kolory były bardziej intensywne, dźwięki bardziej wszechogarniające?
 • Ocena: Określ, które zmiany sensoryczne były najbardziej zauważalne i jak wpłynęły one na twoje ogólne doświadczenie.

Wizje

 • Refleksja: Pomyśl o wszelkich wizualnych halucynacjach, zarówno z otwartymi, jak i zamkniętymi oczami. Czy widziałeś wzory, kolory, postacie czy sceny, które wydawały się mieć głębsze znaczenie?
 • Ocena: Opisz te wizje i próbuj ocenić, w jaki sposób wpłynęły one na twoje doświadczenie, czy dostarczyły nowych perspektyw lub były jedynie ciekawym zjawiskiem wizualnym.

Dokonując oceny swojego doświadczenia w oparciu o te kategorie, możesz lepiej zrozumieć swoje przeżycia i ich wpływ na ciebie. Ta refleksja nie tylko pomoże ci w ocenie doświadczenia psychodelicznego, ale również może dostarczyć cennych wglądów do osobistego rozwoju i dalszej eksploracji własnej świadomości.

4. Refleksja i analiza

Po dokonaniu oceny poszczególnych aspektów Twojego doświadczenia, zastanów się nad całością przeżycia. Jakie wnioski możesz wyciągnąć? Czy zauważyłeś jakieś wzorce, które mogą być dla Ciebie ważne lub pouczające?

5. Wykorzystanie wyników

Ocena doświadczenia za pomocą skali PES może być pomocna w celu lepszego zrozumienia własnych reakcji na substancje psychodeliczne, a także w identyfikacji potencjalnych obszarów do dalszej eksploracji lub rozwoju osobistego. Wyniki mogą również służyć jako punkt odniesienia w rozmowach z terapeutami lub w kontekście grup wsparcia zajmujących się badaniem świadomości.

Pamiętaj, że ocena ta jest narzędziem subiektywnym i służy głównie twojemu własnemu rozwojowi i zrozumieniu. Nie należy jej traktować jako ścisłej miary, ale jako punkt wyjścia do głębszej refleksji nad własnymi doświadczeniami.

Nowe rozszerzenie Skali Doświadczenia Psychodelicznego

Nowe badanie opublikowane w grudniu 2023 r. w Journal of Psychopharmacology rzuca jednak nowe światło na Skalę Doświadczenia Psychodelicznego (PES), odświeżając i aktualizując to narzędzie opracowane kilkadziesiąt lat temu. Wnioski, jakie można wyciągnąć z tego badania, są wielowymiarowe i mają znaczący wpływ na dalsze badania nad psychodelikami oraz ich zastosowanie w terapii różnych stanów zdrowia psychicznego.

W świetle tych nowych badań, skala ta została rozszerzona o dodatkowe subskale, które pozwalają na jeszcze dokładniejszą analizę doświadczeń psychodelicznych. Poniżej przedstawiamy poszerzoną interpretację kluczowych składników Skali PES, uwzględniając te nowe wymiary:

1. Paradoxicality (Paradoksalność)

Nowo zidentyfikowana subskala paradoksalności odzwierciedla unikalną cechę doświadczeń psychodelicznych, gdzie konwencjonalna logika zawodzi, a jednostka staje w obliczu granic racjonalnego myślenia. W tej kategorii oceniane są doświadczenia, w których dominuje świadomość, że pozornie sprzeczne zasady mogą być jednocześnie prawdziwe, co prowadzi do przełamania ograniczeń myślowych i otwarcia na możliwość, że przeciwieństwa koegzystują.

2. Connectedness (Połączenie)

Subskala połączenia obejmuje uczucia uniwersalnej miłości, intuicyjne wglądy w naturę bytów i obiektów, oraz zwiększoną aprecjację piękna i relacji międzyludzkich. To wymiar, który rezonuje z ideą, że psychodeliki mogą rozpuszczać bariery oddzielające jednostki od siebie nawzajem i od naturalnego świata, promując poczucie harmonii i wzajemnej zależności.

3. Visual Experience (Doświadczenie Wizualne)

Subskala doświadczeń wizualnych podkreśla kluczowy aspekt podróży psychodelicznej: występowanie żywych, często głębokich fenomenów wizualnych. W tej kategorii ujmowane są zarówno percepcje skomplikowanych wzorów geometrycznych, jak i transformacja zwykłych przedmiotów w dzieła nadzwyczajnego piękna.

4. Distressing Experience (Doświadczenie Niepokojące)

Ostatnia z nowych subskal, doświadczenie niepokojące, odnosi się do wyzwań i trudności towarzyszących niektórym doświadczeniom psychodelicznym. Ta kategoria uwzględnia uczucia strachu, rozpaczy, izolacji i dyskomfortu fizycznego, przyznając, że doświadczenia psychodeliczne nie zawsze są pozytywne lub oświecające, ale mogą również wiązać się z głębokimi emocjonalnymi zmagania i egzystencjalnymi konfrontacjami.

Dzięki tym rozszerzeniom, zaktualizowana Skala Doświadczenia Psychodelicznego oferuje kompleksowe narzędzie do oceny szerokiego spektrum doświadczeń psychodelicznych, od mistycznych i transcendentnych po wizualne, paradoksalne, a nawet te wywołujące niepokój. Te dodatkowe wymiary umożliwiają badaczom i terapeutom lepsze zrozumienie i interpretację złożonych stanów świadomości indukowanych przez substancje psychodeliczne, co ma kluczowe znaczenie dla dalszych badań oraz dla rozwoju terapii psychodelicznej.

Zastosowanie i Wpływ Skali PES

Od momentu swojego powstania, Skala Doświadczenia Psychodelicznego znalazła szerokie zastosowanie w badaniach naukowych, stanowiąc standard w ocenie efektów psychodelików. Używana była w licznych eksperymentach, od badań nad potencjałem leczniczym psychodelików w leczeniu depresji, uzależnień, czy PTSD, po badania nad mistycznymi doświadczeniami i ich wpływem na zmianę osobowości i wartości życiowych uczestników. Skala PES pozwoliła na kwantyfikację i porównanie doświadczeń psychodelicznych, przyczyniając się do zrozumienia mechanizmów działania substancji psychodelicznych oraz ich potencjalnych korzyści terapeutycznych.

Krytyka i Ograniczenia Skali PES

Mimo swojej powszechnej akceptacji i użyteczności w badaniach psychodelicznych, Skala Doświadczenia Psychodelicznego nie jest pozbawiona krytyki i ograniczeń. Jednym z głównych zarzutów jest subiektywny charakter doświadczeń psychodelicznych, których pełna kwantyfikacja i obiektywizacja może być trudna do osiągnięcia. Doświadczenia te są wyjątkowo indywidualne i mogą różnić się znacznie między osobami, co stawia pod znakiem zapytania możliwość ich pełnego ujęcia za pomocą standaryzowanej skali.

Inne ograniczenia dotyczą interpretacji wyników. Skala PES, mimo że dostarcza ważnych informacji o charakterze i głębi doświadczenia psychodelicznego, może nie być w stanie w pełni uchwycić jego złożoności i wielowymiarowości. Ponadto, istnieje ryzyko, że skupienie się na kwantyfikacji doświadczeń może prowadzić do pominięcia ważnych, choć trudniejszych do zmierzenia, aspektów psychodelicznej podróży.

Mimo tych ograniczeń, Skala Doświadczenia Psychodelicznego pozostaje cennym narzędziem badawczym. Dyskusja na temat jej słabości i potencjalnych obszarów do udoskonalenia stymuluje rozwój metodologii badawczej w dziedzinie psychodelii, zachęcając do tworzenia bardziej kompleksowych i zniuansowanych narzędzi oceny.

Skala PES a Współczesne Badania Psychodeliczne

Współczesne badania psychodeliczne nadal korzystają ze Skali Doświadczenia Psychodelicznego jako jednego z głównych narzędzi do oceny doświadczeń indukowanych przez substancje psychodeliczne. W erze rosnącego zainteresowania potencjałem terapeutycznym tych substancji, skala PES dostarcza istotnych danych, które pomagają naukowcom lepiej zrozumieć mechanizmy działania psychodelików oraz ich wpływ na zdrowie psychiczne.

Nowe badania wykorzystujące skalę PES skupiają się nie tylko na potencjalnych korzyściach terapeutycznych psychodelików, ale także na głębszym poznaniu świadomości i doświadczeń transcendentalnych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko poszerzenie naszej wiedzy na temat psychodelików, ale także lepsze zrozumienie ludzkiego umysłu i świadomości.

Podsumowanie

Skala Doświadczenia Psychodelicznego (PES), opracowana przez Waltera Pahnke i Williama Richardsa, stanowi fundamentalne narzędzie w badaniach nad psychodelikami. Mimo pewnych ograniczeń i wyzwań, skala ta odegrała kluczową rolę w rozwoju naukowego zrozumienia psychodelii. Dzięki ciągłemu stosowaniu i ewolucji, Skala PES ma potencjał do dalszego przyczyniania się do badań i praktyki związanej z psychodelikami, otwierając nowe horyzonty w poznawaniu ludzkiej świadomości oraz w poszukiwaniu nowych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Zachęcamy do dalszego zgłębiania fascynującego świata psychodelików oraz do śledzenia bieżących badań, które bez wątpienia przyniosą nowe odkrycia i możliwości wykorzystania tych niezwykłych substancji.

Bibliografia

 1. Pahnke, W. N., & Richards, W. A. (1966). Implications of LSD and Experimental Mysticism. Journal of Religion and Health, 5(3), 175-208. Badanie to jest kluczowym punktem wyjścia dla zrozumienia oryginalnej Skali Doświadczenia Psychodelicznego (PES) i jej zastosowań w badaniach nad substancjami psychodelicznymi.
 2. Griffiths, R. R., Richards, W. A., McCann, U., & Jesse, R. (2006). Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology, 187(3), 268-283. doi:10.1007/s00213-006-0457-5. To badanie przyczyniło się do odrodzenia zainteresowania psychodelikami w kontekście terapeutycznym, wykorzystując zmodyfikowane wersje Skali Doświadczenia Psychodelicznego do oceny doświadczeń indukowanych psilocybiną.
 3. MacLean, K. A., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2011). Mystical experiences occasioned by the hallucinogen psilocybin lead to increases in the personality domain of openness. Journal of Psychopharmacology, 25(11), 1453-1461. doi:10.1177/0269881111420188. Badanie to bada wpływ doświadczeń mistycznych, mierzonych za pomocą narzędzi pochodzących z PES, na zmiany w osobowości.
 4. Stocker K, Hartmann M, Ley L, Becker AM, Holze F, Liechti ME. The revival of the psychdeelic experience scale: Revealing its extended-mystical, visual, and distressing experiential spectrum with LSD and psilocybin studies. Journal of Psychopharmacology. 2024;38(1):80-100. doi:10.1177/02698811231199112. To najnowsze badanie przedstawia odnowienie i rozszerzenie Skali Doświadczenia Psychodelicznego, podkreślając znaczenie nowo zidentyfikowanych subskal dla głębszego zrozumienia doświadczeń psychodelicznych.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Darmowa wysyłka

Dla wszystkich zamówień powyżej 200zł

Szybka dostawa

Szybka dostawa do Paczkomatów 24/7 i kurierem

Sprawdzone produkty

Skuteczne i automatyczne growkity Psilocybe Cubensis

100% Bezpieczne płatności

Blik / ApplePay / Google Pay / MasterCard / Visa